Други / Тютюни на листа (тютюни, неочистени от твърдите жилки).

Polski 1 Svenska 4

  • - - - 2401109511 10: Тютюни, "огневосушени"
  • - - - - 2401109511 20: От типа Кентъки
  • - - - - - 2401109511 80: Дори нарязани в правилна форма, с митническа стойност, не по-ниска от 450 Евро за 100 kg нетно тегло, предназначени за използване като покриващи или обвиващи листа при производството на стоки от подпозиция 2402 10 00
  • - - - - - 2401109519 80: Други
  • - - - - 2401109521 10: Други
  • - - - - - 2401109521 80: Дори нарязани в правилна форма, с митническа стойност, не по-ниска от 450 Евро за 100 kg нетно тегло, предназначени за използване като покриващи или обвиващи листа при производството на стоки от подпозиция 2402 10 00
  • - - - - - 2401109529 80: Други
  • - - - 2401109591 10: Други тютюни
  • - - - - 2401109591 80: Дори нарязани в правилна форма, с митническа стойност, не по-ниска от 450 Евро за 100 kg нетно тегло, предназначени за използване като покриващи или обвиващи листа при производството на стоки от подпозиция 2402 10 00
  • - - - - 2401109599 80: Други