Зеленчуци, сушени, дори нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

  • - 0712200000 80: Лук
  • - 0712310000 10: Гъби, гъби от видовете Auricularia spp. /юдино ухо/и Тremella spp. и трюфели
  • - - 0712310000 80: Гъби от рода Agaricus
  • - - 0712320000 80 (2/0) : Гъби от вида Auricularia spp. /юдино ухо/
  • - - 0712330000 80 (2/0) : Гъби от вида Тremella spp.
  • - - 0712390000 80 (2/0) : Други
  • - 0712900000 80 (7/0) : Други зеленчуци; зеленчукови смеси