Риби сушени, осолени или в саламура; риби пушени, дори топло пушени; брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от риби, годни за консумация от човека.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 0305100000 80 (6/0) : Брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от риби, годни за консумация от човека
 • - 0305200000 80 (24/0) : Черен дроб, хайвер, семенна течност и мляко, от риби, сушени, пушени, осолени или в саламура
 • - 0305310000 10: Филета от риби, сушени, осолени или в саламура, но непушени
 • - - 0305310000 80 (2/0) : Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
 • - - 0305320000 80 (4/0) : Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae
 • - - 0305390000 80 (3/0) : Други
 • - 0305410000 10: Риби пушени, включително филетата, различни от годни за консумация карантии от риби
 • - - 0305410000 80 (2/0) : Тихоокеански сьомги (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou и Oncorhynchus rhodurus), атлантически сьомги (Salmo salar) и дунавски пъстърви (Hucho hucho)
 • - - 0305420000 80 (2/0) : Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - 0305430000 80 (4/0) : Пъстърви (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache и Oncorhynchus chrysogaster)
 • - - 0305440000 80 (2/0) : Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
 • - - 0305490000 80 (4/0) : Други
 • - 0305510000 10: Риби сушени, дори осолени, но непушени, различни от годни за консумация карантии от риби
 • - - 0305510000 80 (2/0) : Tреска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
 • - - 0305520000 80 (2/0) : Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
 • - - 0305530000 80 (2/0) : Риби от семействата Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae и Muraenolepididae, различни от треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
 • - - 0305540000 80 (3/0) : Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii), аншоа (Engraulis spp.), сардини (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), сардинели (Sardinella spp.), шпрот, трицона или цаца (Sprattus sprattus), скумрии (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), индийски скумрии (Rastrelliger spp.), скумрии от вида Scomberomorus spp., сафриди (Trachurus spp.), конски сафриди (каранкси) (Caranx spp.), кобия (Rachycentron canadum), сребрист помфрет (Pampus spp.), тихоокеанска сайра (Cololabis saira), сафриди (Decapterus spp.), мойва (Mallotus villosus), риба меч (Xiphias gladius), кауакауа (Euthynnus affinis), бонито (Sarda spp.), платноходкови (Istiophoridae)
 • - - 0305590000 80 (2/0) : Други
 • - 0305610000 10: Риби осолени, но несушени, нито пушени и риби в саламура, различни от годни за консумация карантии от риби
 • - - 0305610000 80: Херинги (Clupea harengus, Clupea pallasii)
 • - - 0305620000 80 (8/0) : Треска (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus microcephalus)
 • - - 0305630000 80 (2/0) : Аншоа (Engraulis spp.)
 • - - 0305640000 80 (2/0) : Тилапия (Oreochromis spp.), сомоподобни (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), шарани (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), змиорки (Anguilla spp.), нилски костур (Lates niloticus) и змееглави (Channa spp.)
 • - - 0305690000 80 (4/0) : Други
 • - 0305710000 10: Перки, глави, опашки, плавателни мехури от риби и други годни за консумация карантии от риби
 • - - 0305710000 80 (2/0) : Перки от акула
 • - - 0305720000 80 (46/0) : Глави, опашки и плавателни мехури от риби
 • - - 0305790000 80 (46/0) : Други