Сушени / Птичи яйца без черупки и яйчни жълтъци, пресни, сушени, варени във вода или на пара, представени в различни форми, замразени или консервирани по друг начин, дори с прибавка на захар или други подсладители.

  • - - - 0408112000 80: Негодни за консумация от човека
  • - - - 0408118000 80: Други