Сушено / Грозде, прясно или сушено.

  • - - 0806201000 80: Коринтски стафиди
  • - - 0806203000 80 (2/0) : Султански стафиди
  • - - 0806209000 80: Друго