Други / В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l.

 • - - - - - - - 2204219611 10: Вина от прясно грозде
 • - - - - - - - - 2204219611 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204219621 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204219631 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204219641 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204219651 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol
 • - - - - - - - 2204219661 10: Други
 • - - - - - - - - 2204219661 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204219671 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204219681 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204219691 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204219695 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol