В съдове с вместимост, превишаваща 2 l, но непревишаваща 10 l.

 • - - - 2204221000 80: Вина, различни от упоменатите в подпозиция 2204 10, в бутилки, запушени с тапи тип "гъба", прикрепени с помощта на кошничка; вина в други съдове, със свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко от 3 bar при температура 20 °C
 • - - - 2204222200 10: Други
 • - - - - 2204222200 20: Произведени в Европейския съюз
 • - - - - - 2204222200 30: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 15 % vol
 • - - - - - - 2204222200 40: Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)
 • - - - - - - - 2204222200 80 (2/0) : Bordeaux
 • - - - - - - - 2204222300 80 (2/0) : Bourgogne (Burgundy)
 • - - - - - - - 2204222400 80 (2/0) : Beaujolais
 • - - - - - - - 2204222600 80 (2/0) : Vallée du Rhône
 • - - - - - - - 2204222700 80 (2/0) : Languedoc-Roussillon
 • - - - - - - - 2204222800 80 (2/0) : Val de Loire (Loire Valley)
 • - - - - - - - 2204223200 80 (2/0) : Piemonte (Piedmont)
 • - - - - - - - 2204223300 80 (2/0) : Tokaj
 • - - - - - - - 2204223800 10: Други
 • - - - - - - - - 2204223800 80 (2/0) : Бели вина
 • - - - - - - - - 2204227800 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2204227900 10: Вина със защитено географско указание (ЗГУ)
 • - - - - - - - 2204227900 80 (2/0) : Бели вина
 • - - - - - - - 2204228000 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2204228100 10: Други сортови вина
 • - - - - - - - 2204228100 80 (2/0) : Бели вина
 • - - - - - - - 2204228200 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2204228300 10: Други
 • - - - - - - - 2204228300 80 (2/0) : Бели вина
 • - - - - - - - 2204228400 80 (2/0) : Други
 • - - - - - 2204228500 10: С действително алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol
 • - - - - - - 2204228500 20: Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)
 • - - - - - - - 2204228500 80 (3/0) : Madeira и Setubal muscatel
 • - - - - - - - 2204228600 80 (3/0) : Sherry
 • - - - - - - - 2204228800 80 (3/0) : Samos и Muscat de Lemnos
 • - - - - - - - 2204229000 80 (3/0) : Други
 • - - - - - - 2204229100 80 (3/0) : Други
 • - - - - 2204229300 10: Други
 • - - - - - 2204229300 20: Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)
 • - - - - - - 2204229300 80 (5/0) : Бели вина
 • - - - - - - 2204229400 80 (12/0) : Други
 • - - - - - 2204229500 10: Други сортови вина
 • - - - - - - 2204229500 80 (5/0) : Бели вина
 • - - - - - - 2204229600 80 (12/0) : Други
 • - - - - - 2204229700 10: Други
 • - - - - - - 2204229700 80 (5/0) : Бели вина
 • - - - - - - 2204229800 80 (12/0) : Други