По-малка от 20 l / Съдове за сгъстени или втечнени газове, от чугун, желязо или стомана.

  • - - - - 7311001110 80: Съдове за херметизация, от желязо или стомана, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - 7311001190 80: Други