Други / В съдове с вместимост, превишаваща 2 l, но непревишаваща 10 l.

 • - - - - - - - 2204229411 10: Вина от прясно грозде
 • - - - - - - - - 2204229411 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204229421 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204229431 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204229441 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204229451 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol
 • - - - - - - - 2204229461 10: Други
 • - - - - - - - - 2204229461 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204229471 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204229481 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204229491 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204229495 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol