С тегловно съдържание на захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза, равно или по-голямо от 65 % и по-малко от 80 %.

Deutsch 1 Français 1

  • - - - 1806103010 80: съдържащи тегловно 70 % или повече захароза (включително инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, изразена като захароза
  • - - - 1806103090 80: Други