С тегловно съдържание на млечни продукти 10 % или повече, но по-малко от 50 %.

Español 2

  • - - - - - - - 2309905310 80: Храни за кучета и котки, непригодени за продажба на дребно
  • - - - - - - - 2309905390 80: Други