С тегловно съдържание на прибавена захар, превишаващо 30 %.

  • - - - - - - - 2009395110 80: Под формата на прах
  • - - - - - - - 2009395190 80: Други