С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1 %.

  • - - 0401101000 80: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
  • - - 0401109000 80: Други