С тегловно съдържание на цинк, по-малко от 99,99%.

  • - - - 7901121000 80: С тегловно съдържание на цинк 99,95% или повече, но по-малко от 99,99%
  • - - - 7901123000 80: С тегловно съдържание на цинк 98,5% или повече, но по-малко от 99,95%
  • - - - 7901129000 80: С тегловно съдържание на цинк 97,5% или повече, но по-малко от 98,5%