С тегловно съдържание на захар, превишаващо 30 %.

Dansk 1 Deutsch 3 Français 1 Nederlands 1

  • - - - - 2007911010 80: Съдържащи по-малко от 70 % тегловно захар
  • - - - - 2007911090 80: Други