С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,001 %, но непревишаващо 0,002 %.

Polski 1

  • - - - - 2710201521 10: Смеси, които са с над 20 % тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини или смеси на моноалкилни естери на мастни киселини и парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник
  • - - - - - 2710201521 80: Изпратени от Канада
  • - - - - - 2710201529 80: Други
  • - - - - 2710201530 80: Смеси, които са с 20 % или по-малко тегловно съдържание на моноалкилни естери на мастни киселини или смеси на моноалкилни естери на мастни киселини и парафинови газьоли, получени посредством синтез и/или хидрообработка, от неизкопаем източник