Съединения, в чиято структура се съдържат бензотиазолови пръстени (хидрогенирани или не), без други кондензации.

  • - - 2934202000 80: Ди(бензотиазол-2-ил) дисулфид; бензотиазол-2-тиол (меркаптобензотиазол) и неговите соли
  • - - 2934208000 80 (7/0) : Други