Съдържащи тегловно по-малко от 85% вълна.

  • - - 5107201000 10: Съдържащи тегловно 85% или повече смес от вълна и фини животински косми
  • - - - 5107201000 80: Неизбелени
  • - - - 5107203000 80: Други
  • - - 5107205100 10: Други
  • - - - 5107205100 20: Смесени предимно или само с щапелни синтетични влакна
  • - - - - 5107205100 80: Неизбелени
  • - - - - 5107205900 80: Други
  • - - - 5107209100 10: Смесени с други влакна
  • - - - - 5107209100 80: Неизбелени
  • - - - - 5107209900 80: Други