Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно 85% или повече памук, непригодени за продажба на дребно.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 5205110000 10: Единични прежди от непенирани влакна
 • - - 5205110000 80: С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14)
 • - - 5205120000 80: С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
 • - - 5205130000 80: С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
 • - - 5205140000 80: С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
 • - - 5205150000 80 (2/0) : С линейна плътност, по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 80)
 • - 5205210000 10: Единични прежди от пенирани влакна
 • - - 5205210000 80: С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14)
 • - - 5205220000 80: С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
 • - - 5205230000 80: С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
 • - - 5205240000 80: С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
 • - - 5205260000 80: С линейна плътност, по-малка от 125 dtex, но не по-малка от 106,38 dtex (с метричен номер, превишаващ 80, но непревишаващ 94)
 • - - 5205270000 80: С линейна плътност, по-малка от 106,38 dtex, но не по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 94, но непревишаващ 120)
 • - - 5205280000 80: С линейна плътност, по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер, превишаващ 120)
 • - 5205310000 10: Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от непенирани влакна
 • - - 5205310000 80 (2/0) : С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14)
 • - - 5205320000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
 • - - 5205330000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
 • - - 5205340000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
 • - - 5205350000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80)
 • - 5205410000 10: Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от пенирани влакна
 • - - 5205410000 80: С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14)
 • - - 5205420000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
 • - - 5205430000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
 • - - 5205440000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
 • - - 5205460000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 125 dtex, но не по-малка от 106,38 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80, но непревишаващ 94)
 • - - 5205470000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 106,38 dtex, но не по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 94, но непревишаващ 120)
 • - - 5205480000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 83,33 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 120)