Памучни прежди (различни от шевните конци), съдържащи тегловно по-малко от 85 % памук, непригодени за продажба на дребно.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 5206110000 10: Единични прежди от непенирани влакна
 • - - 5206110000 80: С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14)
 • - - 5206120000 80: С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
 • - - 5206130000 80: С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
 • - - 5206140000 80: С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
 • - - 5206150000 80: С линейна плътност, по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 80)
 • - 5206210000 10: Единични прежди от пенирани влакна
 • - - 5206210000 80: С линейна плътност 714,29 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 14)
 • - - 5206220000 80: С линейна плътност, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
 • - - 5206230000 80: С линейна плътност, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
 • - - 5206240000 80: С линейна плътност, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
 • - - 5206250000 80: С линейна плътност, по-малка от 125 dtex (с метричен номер, превишаващ 80)
 • - 5206310000 10: Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от непенирани влакна
 • - - 5206310000 80: С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14)
 • - - 5206320000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
 • - - 5206330000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
 • - - 5206340000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
 • - - 5206350000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80)
 • - 5206410000 10: Усукани или корд (многократно пресукани) прежди от пенирани влакна
 • - - 5206410000 80: С линейна плътност на единичната прежда 714,29 dtex или повече (с метричен номер на единичната прежда, непревишаващ 14)
 • - - 5206420000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 714,29 dtex, но не по-малка от 232,56 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 14, но непревишаващ 43)
 • - - 5206430000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 232,56 dtex, но не по-малка от 192,31 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 43, но непревишаващ 52)
 • - - 5206440000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 192,31 dtex, но не по-малка от 125 dtex, (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 52, но непревишаващ 80)
 • - - 5206450000 80: С линейна плътност на единичната прежда, по-малка от 125 dtex (с метричен номер на единичната прежда, превишаващ 80)