Други / Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми.

Deutsch 1

  • - - - 2933291000 80: Нафазолинов хидрохлорид (INNM) и нафазолинов нитрат (INNM); фентоламин (INN); толазолинов хидрохлорид (INNM)
  • - - - 2933299000 80 (14/0) : Други