Съдържащи прибавена захар / Със стойност Брикс, непревишаваща 20.

  • - - - - - 2009311111 10: От лимони
  • - - - - - - 2009311111 80: Под формата на прах
  • - - - - - - 2009311119 80: Друг
  • - - - - - 2009311191 10: Други
  • - - - - - - 2009311191 80: Под формата на прах
  • - - - - - - 2009311199 80: Други