Съдържащи тегловно 80% или повече титанов диоксид, изчислен в сухо вещество.

  • - - - 3206110010 80: Титанов диоксид, покрит с изопропоксититанов триизостеарат, съдържащ тегловно 1,5 % или повече, но не повече от 2,5 % изопропоксититанов триизостеарат
  • - - - 3206110090 80: Други