От тропически плодове (включително смесите, съдържащи тегловно 50 % или повече тропически плодове и тропически черупкови плодове).

  • - - - - - - - - - 2008977211 80: съдържащи смокини
  • - - - - - - - - - 2008977215 80: съдържащи лешници
  • - - - - - - - - - 2008977219 80: съдържащи шамфъстък
  • - - - - - - - - - 2008977290 80: Други