Парафин, съдържащ тегловно по-малко от 0,75 % масло.

  • - - 2712201000 80: Синтетичен парафин с молекулно тегло 460 или по-високо, но непревишаващо 1 560
  • - - 2712209000 80: Друг