Съдържащ тегловно 0,05% или по-малко въглерод.

  • - - - - 7202491020 80: Съдържащ тегловно повече от 30 %, но не повече от 90 % хром (свръх рафиниран ферохром)
  • - - - - 7202491090 80: Друг