Съдържащ тегловно повече от 0,5%, но не повече от 4% въглерод.

  • - - - - 7202499010 80: Съдържащ тегловно 1,5 % или повече, но не повече от 4 % въглерод и не повече от 70 % хром
  • - - - - 7202499090 80: Друг