Съдържащ тегловно повече от 0,05%, но не повече от 0,5% въглерод.

  • - - - - 7202495011 10: Съдържащ тегловно 30 % или повече хром
  • - - - - - 7202495011 80: Съдържащ тегловно 0,1 % или по-малко въглерод и повече от 30 %, но не повече от 90 % хром (свръх рафиниран ферохром)
  • - - - - - 7202495019 80: Друг
  • - - - - 7202495090 80: Друг