С активна субстанция благороден метал или съединения на благороден метал.

  • - - - 3815120010 80: Kатализатор, под формата на гранули или пръстени с диаметър 3|mm или повече, но непревишаващ 10|mm, съставен от сребро фиксирано върху носител от алуминиев оксид и съдържащ тегловно 8|% или повече, но не повече от 40|% сребро
  • - - - 3815120090 80: Други