С активна субстанция благороден метал или съединения на благороден метал.

Deutsch 5 Nederlands 2

  • - - - 3815120010 80: Kатализатор, под формата на гранули или пръстени с диаметър 3 mm или повече, но непревишаващ 10 mm, съставен от сребро фиксирано върху носител от алуминиев оксид и съдържащ тегловно 8 % или повече, но не повече от 40 % сребро
  • - - - 3815120090 80: Други