Съединения на лантана, празеодима, неодима или самария.

  • - - - 2846901020 80: Съединения на лантана
  • - - - 2846901030 80: Съединения на празеодима
  • - - - 2846901040 80: Съединения на неодима
  • - - - 2846901050 80: Съединения на самария