Други / Други органоминерални съединения.

Deutsch 1

  • - - - 2931392000 80: Метилфосфоноил дифлуорид (метилфосфонов дифлуорид)
  • - - - 2931393000 80: Метилфосфоноил дихлорид (метилфосфонов дихлорид)
  • - - - 2931395000 80: Етидронова киселина (INN) (1-хидроксиетан-1,1-дифосфонова киселина) и неговите соли
  • - - - 2931396000 80: (Нитрилотриметандиил)трис(фосфонова киселина), {етан-1,2-диилбис[нитрилобис(метилен)]}тетракис(фосфонова киселина), [(бис{2-[бис(фосфонометил)амино]етил}амино)метил] фосфонова киселина, {хексан-1,6- диилбис[нитрилобис(метилен)]}тетракис(фосфонова киселина), {[(2-хидроксиетил)имино]бис(метилен)}бис(фосфонова киселина), и [(бис{6-[бис(фосфонометил)амино]хексил}амино)метил]фосфонова киселина; соли на тези продукти
  • - - - 2931399000 80 (12/0) : Други