Други органоминерални съединения.

Deutsch 11 English 26 Français 1 Magyar 1

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

* В съответствие с Регламент (ЕС) № 1351/2014 на Съвета (ОВ L 365, стр. 46), износът на стоки и технологии, подходящи за използване в секторите на транспорта; Телекомуникации; Енергетика; Проучване, експлоатация и добив на нефт, газ и минерални ресурси е забранено:
(а), за физически или юридически лица, образувания или органи в Крим или Севастопол, или
Б) за използване в Крим или Севастопол.
Забраните не засягат изпълнението до 21 март 2015 г. на задължения, произтичащи от договори, сключени преди 20 декември 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че компетентният орган е бил уведомен най-малко пет работни дни предварително.
Що се отнася до употреба в Крим или Севастопол, забраните не се прилагат, когато не са налице основателни причини да смятат, че стоките и технологиите или услугите трябва да бъдат използвани в Крим или Севастопол.

 • - 2931100000 80: Тетраметил олово и тетраетил олово
 • - 2931200000 80: Съединения на трибутилкалай
 • - 2931310000 10: Други органофосфатни производни
 • - - 2931310000 80: Диметилов метилфосфонат
 • - - 2931320000 80: Диметилов пропилфосфонат
 • - - 2931330000 80: Диетилов етилфосфонат
 • - - 2931340000 80: Натриев 3-(трихидроксилил)пропилов метилфосфонат
 • - - 2931350000 80: 2,4,6-Трипропил-1,3,5,2,4,6-триоксатрифосфинан 2,4,6-триоксид
 • - - 2931360000 80: (5-Етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил метил метилфосфонат
 • - - 2931370000 80: Бис[ (5-етил-2-метил-2-оксидо-1,3,2-диоксафосфинан-5-ил)метил] метилфосфонат
 • - - 2931380000 80: Сол на метилфосфоновата киселина и (аминоиминометил)карбамид (1 : 1)
 • - - 2931390000 80 (5/0) : Други
 • - 2931900000 80 (16/0) : Други