Съединители и техните части / Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от № 8701 до 8705.

Deutsch 2 Français 1

  • - - - 8708931000 80 (3/0) : Предназначени за промишлен монтаж: на зеленчуково-градинарски трактори от подпозиция 8701 10, на автомобилни превозни средства от № 8703, на автомобилни превозни средства от № 8704, с бутален двигател със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер), с работен обем, непревишаващ 2 500 cm$3 или с бутален двигател с искрово запалване, с работен обем, непревишаващ 2 800 cm$3, на автомобилни превозни средства от № 8705
  • - - - 8708939000 80 (3/0) : Други