Други / Хладилници, фризери и други съоръжения, машини и апарати за охлаждане или замразяване, с електрическо или друго оборудване; термопомпи, различни от машините и апаратите за кондициониране на въздуха от № 8415.

  • - - - 8418991000 80 (11/0) : Изпарители и кондензатори, различни от тези за апаратите за домакински цели
  • - - - 8418999000 80 (4/0) : Други