Със съотношение дължина/широчина 3 или повече.

Čeština 8 Deutsch 28 English 3 Français 2 Nederlands 1 Svenska 2

 • - - - - - - 1006309812 10: В директни опаковки с нетно тегло непревишаващо 5 kg
 • - - - - - - - 1006309812 20: Ароматен ориз
 • - - - - - - - - 1006309812 80: Ориз Basmati
 • - - - - - - - - 1006309814 80: Друг
 • - - - - - - - 1006309816 80: Друг
 • - - - - - - 1006309822 10: В директни опаковки с нетно тегло превишаващо 5 kg, но непревишаващо 20 kg
 • - - - - - - - 1006309822 20: Ароматен ориз
 • - - - - - - - - 1006309822 80: Ориз Basmati
 • - - - - - - - - 1006309824 80: Друг
 • - - - - - - - 1006309826 80: Друг
 • - - - - - - 1006309892 10: Друг
 • - - - - - - - 1006309892 20: Ароматен ориз
 • - - - - - - - - 1006309892 80: Ориз Basmati
 • - - - - - - - - 1006309894 80: Друг
 • - - - - - - - 1006309896 80: Друг