Други / Съпротивителни пещи (с индиректно загряване).

Čeština 1 Deutsch 6 English 3 Español 1 Suomi 1 Français 9 Italiano 1 Nederlands 1

  • - - - 8514108010 80: Топилна пещ за производство на стъклени нишки с топилен кош/блок с дюзи: - с електрическо нагряване, - с отвор - с многобройни отвори (дюзи) от платинена/родиева сплав - използвана за стопяване на партиди стъкло и за кондициониране на стъклената стопилка - за изтегляне на непрекъснати стъклени влакна
  • - - - 8514108090 80: Други