Други / Съпротивителни пещи (с индиректно загряване).

  • - - - 8514108010 80: Топилна пещ за производство на стъклени нишки с топилен кош/блок с дюзи: -|с електрическо нагряване, -|с отвор -|с многобройни отвори (дюзи) от платинена/родиева сплав -|използвана за стопяване на партиди стъкло и за кондициониране на стъклената стопилка -|за изтегляне на непрекъснати стъклени влакна
  • - - - 8514108090 80: Други