Други / Остатъци и отпадъци от електрически батерии, съставени от един или от няколко галванични елемента, и от електрически акумулатори; електрически батерии, съставени от един или няколко галванични елемента, негодни за употреба, и електрически акумулатори, негодни за употреба; електрически части за машини или апарати, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава.

Čeština 8 Deutsch 74 English 1 Français 7 Magyar 1 Nederlands 3 Polski 19 Svenska 1

  • - - - 8548909010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8548909041 10: Други
  • - - - - 8548909041 80: Единица, състояща се от резонатор, работещ в честотен обхват 1,8 MHz или по-голям, но непревишаващ 40 MHz и един кондензатор, в общ корпус
  • - - - - 8548909043 80: Kонтактен сензор за изображение
  • - - - - 8548909044 80: Части на TV-апарати, имащи микропроцесорни и видеопроцесорни функции, състоящи се най-малко от микроконтролер и видеопроцесор монтирани на свързваща решетка (leadframe) и съдържащи се в пластмасов корпус
  • - - - - 8548909048 80: Оптично изделие, състоящо се най-малко от: - лазерен диод с фотодиод, работещи при типична дължина на вълната 635 nm или по-голяма, но не по-голяма от 815 nm - оптична леща - записваща интегрална схема за фотодетекция (PDIC) - модул за фокусиране и проследяване
  • - - - - 8548909060 80: Течнокристални модули (LCD модули),, - състоящи се само от един или повече стъклени или пластмасови TFT панели, - некомбинирани с устройства за сензорно-екранно управление , - с една или повече печатни платки само с електроника за управление на адресирането на пикселите, - със или без блок за подсвет - със или без инвертори
  • - - - - 8548909065 80: LCD модули, - състоящи се само от един или повече стъклени или пластмасови TFTпанели, - комбинирани с устройства за сензорно-екранно управление , - с една или повече печатни платки само с електроника за управление на адресирането на пикселите, - със или без блок за подсвет - със или без инвертори
  • - - - - 8548909099 80: Други