Антисеруми, други кръвни съставки и имунологични продукти, дори модифицирани или получени по биотехнологичен път.

Čeština 15 Dansk 2 Deutsch 193 Ελληνικά 1 English 453 Español 11 Suomi 1 Français 26 Italiano 6 Nederlands 19 Polski 10 Slovenčina 31 Slovenščina 15 Svenska 3

Продукт, съдържащ фрагменти от рибонуклеинова…

Продукт, съдържащ фрагменти от рибонуклеинова киселина (нуклеотиди) от Escherichia coli K-12 (20 мг) и манитол.

Представен е в пипета на Епендорф, като в една опаковка се съдържат 10 броя пипети. Препоръчителната дневна доза е по една пипета дневно, като се взима през ден.

Продуктът е предназначен да подкрепя размножаването на клетките по селективен и специфичен начин като подсилва имунната система на организма и оказва стимулиращо въздействие върху кръвната функция.

Начална дата на валидност:
.