Благородни метали в колоидно състояние.

  • - - 2843101000 80: Сребро
  • - - 2843109000 80: Други