Други / Меки опаковки за материали в насипно състояние.

  • - - - - 6305329010 80: От нетъкан текстил
  • - - - - 6305329091 10: Други
  • - - - - - 6305329091 80: Трикотажни или плетени
  • - - - - - 6305329099 80: Други