В мокро състояние (включително wet-blue).

  • - - - 4106310010 80: Нецепени
  • - - - 4106310090 80: Цепени