Състоящи се от подложка, импрегнирана, промазана или покрита с поли(винилхлорид).

Deutsch 5 Polski 3

  • - - - 3918101010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3918101090 80: Други