Други / Агломериран корк (със или без свързващо вещество) и изделия от агломериран корк.