Други двигатели / Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер).