Със съотношение дължина/широчина, по-голямо от 2, но по-малко от 3.

  • - - - - - - 1006304610 80: В директни опаковки с нетно тегло непревишаващо 5 kg
  • - - - - - - 1006304620 80: В директни опаковки с нетно тегло превишаващо 5 kg, но непревишаващо 20 kg
  • - - - - - - 1006304690 80: Друг