Със зърнесто ориентирани структури.

 • - - - 7226110012 10: С широчина, превишаваща 500 mm
 • - - - - 7226110012 20: С дебелина, превишаваща 0,16 mm
 • - - - - - 7226110012 80: C максимална загуба в серомагнитната сърцевина не по-висока от 0,9 W/kg
 • - - - - - 7226110014 80: с максимална загуба в сърцевината по-висока от 0,9 W/kg, но не по-висока от 1,05 W/kg
 • - - - - - 7226110016 80: C максимална загуба в серомагнитната сърцевина по-висока от 1,05 W/kg
 • - - - - 7226110019 80: Други
 • - - - 7226110092 10: С широчина, непревишаваща 500 mm
 • - - - - 7226110092 20: С дебелина, превишаваща 0,16 mm
 • - - - - - 7226110092 80: C максимална загуба в серомагнитната сърцевина не по-висока от 0,9 W/kg
 • - - - - - 7226110094 80: с максимална загуба в сърцевината по-висока от 0,9 W/kg, но не по-висока от 1,05 W/kg
 • - - - - - 7226110096 80: C максимална загуба в серомагнитната сърцевина по-висока от 1,05 W/kg
 • - - - - 7226110099 80: Други