Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4.

  • - - - 5210320010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - 5210320090 80: Други