Със стойност, непревишаваща 22 EUR на 100 kg нетно тегло.

  • - - - - - 2009691111 10: Използван за производството на гроздов сок или продукти, необхванати от винения сектор, такива като безалкохолни напитки, конфитюри, сосове
  • - - - - - - 2009691111 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - - 2009691119 80: Друг
  • - - - - - 2009691191 10: Друг
  • - - - - - - 2009691191 80: С тегловно съдържание на прибавена захар, непревишаващо 30%
  • - - - - - - 2009691199 80: Друг