Със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло, съдържащ прибавена захар.

  • - - - - - 2009493010 80: Под формата на прах
  • - - - - - 2009493091 10: Друг
  • - - - - - - 2009493091 80: Сок от ананас, който не е под формата на прах: - със стойност Брикс, по-висока от 20, но непревишаваща 67; - със стойност, превишаваща 30 EUR на 100 kg нетно тегло; - съдържащ прибавена захар, за употреба в производството на напитки
  • - - - - - - 2009493099 80: Друг