Несъдържащ прибавена захар / Със стойност Брикс, непревишаваща 20.

Čeština 1 Deutsch 3 Italiano 1 Nederlands 4 Português 1

  • - - - - 2009419910 80: Под формата на прах
  • - - - - 2009419970 10: Друг
  • - - - - - 2009419970 80: Сок от ананас: • не от концентрат; • от род Ananas; • със стойност Брикс 11 или повече, но непревишаваща 16, за употреба в производството на напитки
  • - - - - - 2009419999 80: Друг